HVALPER / PUPPIES B-LITTER

  

🙂🙃🙃🙂

Vi planlegger hvalper våren 2016

🙂🙃🙃🙂

    We have puppyplans spring 2016

*HD: A/A
*ED: 0/0
*OCD: clear
*PRA/optigen: N/N clear
*ECVO - eye excamination: clear
*EIC: N/N clear
*CNM: N/N clear
*HNPK: N/HNPK carrier
*SD2: N/N clear
*Colour: bbEE - carries chocolate, not yellow
*Dentition: full
MBISS CanCH AmGRCH Bronze Saddlehill Late Knight Scramble WC "SCRAMBLE"
*HD: A
*ED: 0
*PRA/optigen: N/N clear
*Eye examination: clear
*EIC: N/N clear
*HNPK: N/N clear
*Colour: dominant black,
no dilution gene
*Coat lenght: N/N
*Heart: normal echo
*Dentition: full

*"SCRAMBLE" has a WC = Labrador Retriever Club's Working Certficate
"click" on photos to see "DINA"'s pedigree + "facts" and some of her photos :-)
"SCRAMBLE"
* FARGEGENETIKK FOR DETTE HVALPEKULLET *

*DISSE HVALPER KAN IKKE UTVIKLE FØLGENDE GENETISKE SYKDOMMER:

 

*THESE PUPPIES CAN NOT DEVELOP THE FOLLOWING GENETIC DISEASES:

*PRA: Progressiv Retinal Atrofi

(en gruppe øyensykdommer som forårsaker blindhet)

*EIC: Exercised induced collapse

("kollaps" forårsaket av fysisk eller psykisk påvirkning/påkjenning)

*CNM: Centronuclear Neuropati

(muskelsvinn)

*HNPK:Hereditary Nasal Parakeratosis

("tørrnese")

*SD2: Skeletal Dysplasi

("dvergvekst")

❤❤❤❤❤❤❤

www.chablais.ca

www.saddlehilllabs.com

 

❤❤❤❤❤❤❤

 

some more photos of "SCRAMBLE"...........

 

 

❤❤❤❤❤❤❤

Pedigree for the puppies!

(copy from Danish Kennel Club's Dogweb)

*also to be seen here*

❤❤❤❤❤❤❤