Vi planlegger hvalper i desember 2017

🙂🙃🙃🙂

We have puppyplans; December 2017

❤❤❤❤❤❤❤

AM CH Aster Liberti Labro Hamburg "BARNEY"

AKC SR92948401
born: 21th of April 2015

*HD: A
*ED: 0
*PRA/optigen: clear
*Eye examination: clear
*EIC: N/N clear
*CNM: N/N clear
*Colour: carries chocolate, not yellow
*Heart: normal echo
*Dentition: full

www.bellwetherlabradors.com
owner: Tina Ashby Barks, USA

DK08525/2014
born: 20th of May 2014

*HD: A/A
*ED: 0/0
*OCD: clear
*PRA/optigen: N/N clear
(after parents)
*ECVO - Eye examination: clear
*EIC: N/EIC carrier
*HNPK: N/HNPK carrier
*CNM: N/N clear
*SD2: N/N clear
*Colour: carries chocolate, not yellow

owner: Maria Morgen Hansen, Denmark

❤❤❤❤❤❤❤

Colour genetic for this litter: 

MOTHER:   bbEE

FATHER:    bbEE

❤❤❤❤❤❤❤

*DISSE HVALPER KAN IKKE UTVIKLE FØLGENDE GENETISKE SYKDOMMER:

* THESE PUPPIES CAN NOT DEVELOP THE FOLLOWING GENETIC DISEASES:

*PRA:  Progressiv Retinal Atrofi

(en gruppe øyensykdommer som forårsaker blindhet)

*EIC:  Exercised Induced Collapse

("kollaps" forårsaket av fysisk eller psykisk påvirkning/påkjenning)

*CNM:  Centronuclear Neuropati

(muskelsvinn)

*SD2:  Skeletal Dysplasi

("dvergvekst")

❤❤❤❤❤❤❤

Pedigree of the puppies!
(copy from the Danish Kennel Club's Dogweb)

Pedigree of the puppies!
(copy from the Danish Kennel Club's Dogweb)

More to see:

❤❤❤❤❤❤❤