MENTALBESKRIVELSE "WILMA"

"WILMA" har gjennomført DKK's "Mentalbeskrivelse" i Søby, DRK - Region Midtjylland, 1 august 2010.
Mentalbeskrivere: Sten Søndergård (teamleder)
                             Mikael L. Jensen
                             Torben Kiersing
                             Niels Vaseli

                                          RESULTAT:     ØNSKEPROFIL:
1a Kontakt                                   4                       4
1b Håndtering                              4                       4
1c Håndtering                              4                       4
2a Lek                                        4                       4
2b Lek - grep                              4                        5
2c Lek - Trekk - Kamplek              3                       2
3a Jakt - fart (test 1)                 3                       4
3a Jakt - fart (test 2)                4                       4
3b Jakt - fangst (test 1)              3                       5
3b Jakt - fangst (test 2)             2                       5
4 Aktivitetsnivå                          2                       2
5a Overraskelse - frykt               4                       1
5b Overraskelse - Trusler 
     - Agressivitet                         1                       2
5c Overraskelse - Nysgjerrig        1                        5
5d Overraskelse - Avreaksjon       3                        1
6a  Lyd - Frykt                            3                        1
6b Lyd - Nysgjerrighet                3                        5
6c Lyd - Avreaksjon                     1                         1
7a Spøkelse - Frykt                     1                         1
7b Spøkelse - Trusler
     - Agressivitet                           3                     2
7c Spøkelse - Avreaksjon (test 1)     5                      5
7c Spøkelse - Avreaksjon (test 2)     4                     5
8 Skarp Lyd                                   1                      1

Nedenfor er endel bilder fra dagen.
(foto: John Mattias E. Nielsen)